Daňové a účetní oddělení

Daňové a účetní oddělení - Schaffer & Partner s.r.o.

Daňové a účetní oddělení skupiny Schaffer & Partner nabízí komplexní pohled, který zhodnotí i dlouhodobá rizika, analyzuje i případné mezinárodní aspekty dané transakce a vede ve spolupráci s našimi experty z ostatních oddělení k ucelenému posouzení i z hlediska dalších oborů, jako je např. obchodní právo nebo mezinárodní účetní standardy.

Pomáháme našim klientům nalézat taková východiska, která jsou pro ně výhodná i z daňového pohledu a která eliminují skrytá úskalí.

Mezi klíčové služby daňového a účetního oddělení Schaffer & Partner s.r.o. patří:

 • sestavování daňových tvrzení
 • daňové plánování
 • mezinárodní daňové právo
 • daňový audit, due diligence
 • vyslaní pracovníci (expati)
 • transferové ceny
 • zastupování před finančními úřady, institucemi sociálního zabezpečení, celní správou atd.
 • účetní služby

Mezi další služby daňového a účetního oddělení patří:

 • vedení finančního účetnictví
 • zpracování finančních výkazů a výročních zpráv
 • zpracování mezd a související agendy
 • vedení daňové evidence
 • zpracování korporátního výkaznictví
 • optimalizace korporátních struktur
 • daňové prověrky a audity
 • obstarání poradenství v oblasti celního řízení
 • outsourcing mzdového účetnictví
 • solidární zvýšení daně

Kontaktní osoby:

Ing. Zuzana Hrubá, partner, daňová poradkyně: telefonní číslo +420 221 506 300 nebo email hruba@schaffer-partner.cz
Ing. Petr Kchimel, daňový poradce: telefonní číslo +420 221 506 300 nebo email kchimel@schaffer-partner.cz
Ing. Michaela Dvořáková, daňový poradce: telefonní číslo​ +420 221 506 300 nebo email​ dvorakova@schaffer-partner.cz
Bc. Pavla Tomášková, DiS., daňový konzultant: telefonní číslo​ +420 221 506 300 nebo email​ tomaskova@schaffer-partner.cz