Obchodní (korporátní) právo

 • Zakládání a registrace obchodních společností
 • Zakládání a registrace organizačních složek zahraničních právnických osob
 • Komplexní podpora při získání oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské oprávnění a jiné veřejnoprávní licence)
 • Fúze a akvizice/přeměny obchodních společností včetně přeshraničních transakcí
 • Joint-ventures, akcionářské dohody
 • Ochrana hospodářské soutěže
 • Právní a daňové restrukturalizace
 • Právní due diligence – pretransakční, posttransakční, buyer-side, seller-side
 • Právní podpora správy společností (corporate governance)
 • Vytvoření motivačního systému pro statutární orgány kapitálových společností (option share plan)
 • Smlouvy mezi společností a společníky (financování, příplatky mimo základní kapitál, použití majetku ve společném jmění manželů pro účely podnikání)
 • Smlouvy mezi společníky/akcionáři (převody a zastavení obchodních podílů a akcií)
 • Změny základního kapitálu
 • Právní podpora při změnách členů statutárních a jiných orgánů obchodních společností (jednatelé, představenstvo, dozorčí rada atd.)
 • Příprava a organizace valných hromad
 • Komplexní agenda (zastupování) ve věcech obchodního rejstříku (zápisy, změny zápisů a výmazy v obchodním rejstříku)
 • Zajištění znaleckého ocenění vyžadovaného právními předpisy (zejména z hlediska koncernového práva)
 • Poradenství v oblasti hospodářské soutěže a ochrany před nekalosoutěžním jednáním
 • Komplexní zajištění zrušení společností s likvidací včetně provádění likvidací
 • Monitoring legislativního a judikaturního vývoje (dle volby klienta v měsíční/půlroční/roční periodicitě)

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.