Ostatní audity

Na základě vaší objednávky ověříme finanční nebo nefinanční informace v rozsahu dle vašich potřeb nebo legislativních požadavků.

Provádíme povinné audity mezitímních a mimořádných účetních závěrek, a také tzv. „nepovinné audity“.

Obdobně jako v případech povinných auditů řádných účetních závěrek provádíme též povinné audity konsolidovaných účetních závěrek.

Kontaktní osoby