Penetrace zahraničního trhu

Vstup na nový trh je obtížný a je spojen s určitou mírou rizik. Proto naše klienty podporujeme a poskytujeme jim poradenství v těchto oblastech:

  • poradenství ohledně způsobu a časové náročnosti průniku na zahraniční trh
  • kompletní právní a daňové poradenství
  • zastupování společností před úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • poradenství při zjišťování podmínek exportu a importu různého druhu zboží
  • zastupování v řízeních týkajících se získávání různých speciálních oprávnění dle veřejnoprávních předpisů