Povinné audity dle zákona

Statutární audit je zákonem povinná procedura, jejímž účelem je ověřit, zda společnost poskytuje poctivé a věrné vyjádření své finanční situace a finanční výkonnosti.

Statutární nebo i smluvní audity provádíme v souladu s Mezinárodními standardy auditu a směrnicemi Komory auditorů ČR.

Kontaktní osoby