Povinné audity dle zákona o auditorech

Povinné audity dle zákona o auditorech představují provedení auditu v rozsahu vyžadovanými auditorskými standardy na řádných účetních závěrek v případech, kdy účetní jednotka splní kritéria povinného auditu daná § 20 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Při provádění těchto auditů přistupujeme s plnou odpovědností ke specifikům podnikání našich klientů. Zejména dbáme na to, aby se pracovníci auditu dobře seznámili s podnikáním klienta a plně pochopili průběh jednotlivých podnikatelských i účetních procesů v dané účetní jednotce. Vždy usilujeme o setkání s předchozím auditorem v případech, kdy auditorskou zakázku přebíráme od jiného auditora. Dáváme velký důraz na provedení řádného předběžného auditu, který nám nejen umožní podnikání klienta řádně poznat, ale také nám dává dostatečný prostor k tomu, aby potenciální problémy klienta byly řešeny včas ještě před koncem účetního období.

Všechna naše auditorská doporučení jsou vydávána průběžně po jednotlivých etapách auditu v návrhové podobě. Vždy jsou diskutována s pracovníky klienta osobně a poté vydávána ve finální podobě.

Auditorské služby jsou poskytovány za fixní, předem dohodnutou cenu a případné navyšování ceny z důvodu pracnosti je u naší společnosti velmi výjimečnou záležitostí. Naopak dáváme přednost tomu, aby cena auditu byla fixována na delší období a umožňovala našim klientům dostatečně odpovědně rozpočtovat náklady na tuto službu.

Výsledkem našich prací jsou auditorská doporučení a auditorské zprávy dle auditorských standardů. Tyto výstupy jsme po dohodě s klientem schopni vydávat nejen v českém, ale také v německém či anglickém jazyce za předpokladu, že celá účetní závěrka dle českých předpisů je sestavena v německém či anglickém jazyce. Při sestavování českých účetních závěrek v německém či anglickém jazyce jsme schopni účinně asistovat.

Kontaktní osoby

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.