Spotřebitelské smlouvy, Spotřebitelské úvěry

Většina podnikatelů jistě neunikla informaci, že spotřebitelé vyžadují speciální smluvní dokumenty a postup (uzavírání smluv, uplatnění nároků či nastavení sankcí atd.) je více či méně specifický. Přesto se často setkáváme s tím, že klienti tuto oblast podcení. To se ale nemusí vyplatit, protože sankce ze strany České obchodní inspekce či jiných orgánů mohou být citelné. Mezi takové případy patří například i využití obchodních podmínek v e-shopech, které klient používá v jiných státech a pouze je přeloží do češtiny. To ale může znamenat, že podmínky nemusí odpovídat českému právu (byť jsou založeny na právo státu EU) a problém je na stole. Rádi vám s revizí a přizpůsobení českému právu, nejen občanskému zákoníku, ale i zákonu na ochranu spotřebitele, pomůžeme.

Samostatnou oblastí týkající se ochrany spotřebitele jsou často skloňované spotřebitelské úvěry. Toto podnikání podléhá regulaci ČNB a požadavky na dokumenty a práva a povinnosti spotřebitelů jsou velmi přísné. Nedodržení podmínek může vést k neplatnosti smlouvy, a tedy i finanční ztrátě poskytovatele úvěru, nemůže-li uplatňovat zdánlivě sjednané sankce. Naopak spotřebitelé samotní mohou být poškozeni a pokud k tomu dojde, je na místě se obrátit na soud. Právní poradenství od počátku může ušetřit nemalé náklady.