Zdravotnické právo

  • Poradenství při tvorbě interních pracovních předpisů zdravotnických zařízení a zajištění jejich souladu s příslušnými právními předpisy
  • Právní poradenství ve sporech o náhradu škody na zdraví, včetně mimosoudních řešení a zastupování před soudem
  • Právní poradenství ve věcech ochrany osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotnické péče
  • Zastupování před Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)
  • Poradenství v oblasti licencí a podnikání ve farmaceutickém průmyslu