Zdravotnické právo, nároky na náhradu škody a nemajetkové újmy

V oblasti zdravotnického práva máme bohaté zkušenosti – našimi klienty jsou zejména zdravotnická zařízení, ale i jejich pacienti, kteří nejsou s péčí a službami (v oblasti plastické a estetické medicíny) spokojeni.

Poskytujeme poradenství ohledně uplatnění nároků na náhradu škody na zdraví či nemajetkové újmy vzniklé v důsledku zdravotnického či estetického zákroku, včetně mimosoudních řešení a zastupování před soudem.

Uvědomujeme si, že se jedná nejen o právně specifickou oblast, ale také velmi často o citlivou otázku pro poškozené a takto k tomu při naší práci také přistupujeme.

V rámci naší kooperace se specializovanými kolegy poskytujeme také poradenství v oblasti registrace zdravotnických a lékárenských zařízení, léčiv a jiných přípravků – humánní či veterinární medicíny.