Společnosti

Obchodní společnosti

Řadu společností postihlo opatření vlády v tom směru, že jsou omezeny možnosti konat valné hromady či členské schůze (zejména pokud tyto orgány mají větší počet členů).

Nově přijatý zákon, s účinností od 24.04.2020:

  • Připouští, aby v době trvání mimořádných opatření směly všechny orgány právnických osob rozhodovat na dálku  (např. e-mailem), i tehdy, pokud tato možnost není dle společenské smlouvy přípustná.
  • Povoluje tzv. kooptaci – tj. doplnění počtu členů orgánu, pokud klesne pod stanovenou mez, zbývajícími členy orgánu, tj. aniž by bylo nutné valnou hromadu svolávat.
  • prodlužuje funkční období o 3 měsíce, ledaže by s tímto prodloužením dotčená osoba nesouhlasila, a to tehdy, pokud v době trvání mimořádných opatření a měsíce následujícího po jejich ukončení uplyne funkční období člena voleného orgánu (např. jednatel, předseda představenstva, člen dozorčí rady).
  • prodlužuje taktéž lhůtu pro schválení účetní závěrky, pokud skončila v době trvání mimořádného stavu či 3 měsíce poté, a to o další 3 měsíce - tedy pokud by jinak bylo nutné schválit účetní závěrky u společností využívajících kalendářní rok do 30.06.2020, tato lhůta se posunuje.