Přednáška "Právní a daňové aspekty podnikaní v ČR"

Novinky

Dne 3. května 2011 v Kuala Lumpur vystoupil Ing. Martin Felenda s přednáškou "Právní a daňové aspekty podnikání v ČR" na konferenci "Czech Republic Investment Workshop - Business matching with SMEs" pořádané společností Cyberview pod záštitou Velvyslanectví České republiky.