Seminář "Právní a daňové aspekty podnikání v ČR"

Novinky

Dne 9. listopadu 2011 v Pekingu (Čína) vystoupil Ing. Martin Felenda s přednáškou na téma "Právní a daňové aspekty podnikání v České republice". Seminář byl pořádán v rámci veletrhu COIFAIR 2011 a byl organizován ve spolupráci s China Overseas Investment Fair.