Seminář "Investice ve střední Evropě - Německo, Česká republika a Slovensko"

Novinky

Dne 11. listopadu 2011 v hotelu Four Seasons v Šanghaji (Čína) vystoupil Ing. Martin Felenda s přednáškou na téma "Investice ve střední Evropě - Německo, Česká republika a Slovensko". Seminář byl uspořádán ve spolupráci s Komorou mezinárodního obchodu v Šanghaji (Shanghai Chamber of International Commerce) a tématicky byl zaměřen na daňové a právní následky investování v Evropě, evropskou obchodní kulturu a investice do vlastního kapitálu evropských společností.