Strategická spolupráce společností Wolters Kluwer a Schaffer & Partner

Novinky

Poradenská skupina Schaffer & Partner navázala strategické partnerství se společností Wolters Kluwer na úrovni vzdělávání klíčových klientů, a to po diskuzi s panem Alešem Eppingerem, advokátem a partnerem poradenské skupiny Schaffer & Partner, zejména v návaznosti na nový občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014.

Spolupráce je plánována i v dalších neméně zajímavých oblastech. I o nich Vás budeme brzy podrobněji informovat.