Soud umožnil policii přístup k datům advokátů uloženým v cloudu

Novinky

Městský soud v Praze vydal průlomové rozhodnutí, kterým principálně umožnil policii přístup k datům advokátní kanceláře umístěným v pronajatých cloudech (tj. vzdálených datových uložištích provozovaných IT společnostmi).

Předmětným rozhodnutím tak soud prolomil přísné právní normy vztahující se na zabavování počítačových dat a dokumentů advokátům odůvodněné jejich povinností zachovávat advokátní mlčenlivost. Dle tohoto rozhodnutí se přísná ochrana (včetně souhlasu České advokátní komory) vztahuje pouze na místo, kde advokát vykonává advokacii a takovým místem prostor sloužící k úschově datových serverů není.

Vzhledem k tomu, že zákon problematiku cloudů neřeší a odpověď na tuto otázku doposud nedala ani judikatura nadřízených soudů, definitivní řešení této otázky zřejmě poskytne až připravovaný nový trestní řád.