Ing. Martin Felenda je nově zvoleným smírčím soudcem DTIHK

Novinky

Dne 15. května 2015 byl Ing. Martin Felenda na Valné hromadě Česko-německé průmyslové a obchodní komory (DTIHK) zvolen smírčím soudcem komory.