Jak se vyhnout placení notářského poplatku při změnách společenských smluv nebo zvýšení základního kapitálu společností s ručením omezeným?

Novinky

Zákon o obchodních korporacích dává od ledna 2014 možnost vyhnout se sepisování notářského zápisu při rozhodování společníků společností s ručením omezeným přijímaných mimo valnou hromadu – tzv. per rollam. V naznačeném případě totiž postačuje, aby společník společnosti s ručením omezeným oznámil společnosti své stanovisko k návrhu rozhodnutí valné hromady ve vyjádření s úředně ověřeným podpisem.


Jednatelé se dříve tohoto postupu obávali a společnostem tak vznikaly často nadbytečné náklady za notářské zápisy, které se mohou vyšplhat k nezanedbatelným částkám. Rejstříkové soudy ale takový postup bez problémů akceptují, a to i u starších společností, které se stále řídí obchodním zákoníkem a nepodřídili svou společenskou smlouvu nové úpravě zákona o obchodních korporacích. Tento postup je nicméně využitelný pouze u těch společností, které mají více než 1 společníka, tedy v případech, kdy by se standardně musela svolávat valná hromada.