Kurzarbeit – lék na krizi?

Novinky

České podniky mají nový nástroj, který jim pomůže se během ekonomicky obtížných období vyhnout propouštění zaměstnanců. Alespoň takový je cíl Parlamentem nedávno schválené novely zákona o zaměstnanosti, která by zanedlouho měla vejít v platnost.

Jak mohly dosud postupovat podniky v případě obtížné hospodářské situace? Častým řešením je tzv. částečná nezaměstnanost, kdy se zaměstnanci přestane přidělovat práce v dřívějším rozsahu – a za období této nečinnosti mu zaměstnavatel vyplatí náhradu ve výši 60 % původní mzdy.

Nynější novela však zavádí tzv. „kurzarbeit“ – jde o jistý „vylepšený“ mechanismus, který spočívá v tom, že vláda může v období krize rozhodnout o poskytnutí příspěvku podnikům, které nemají pro své zaměstnance práci na plný úvazek – a to zejména právě kvůli špatné hospodářské situaci. Během doby výpadků má zaměstnanec nárok na 70 % své původní mzdy – zde platí 50 % zaměstnavatel a zbývajících 20 % představuje právě onen příspěvek, který poskytne stát. Oproti běžné částečné nezaměstnanosti si tedy přilepší zaměstnanec, který dostane z původní mzdy o 10 % více – i zaměstnavatel, který naopak oproti 60 % původní mzdy platí pouze 50 %.

Příspěvek je však omezen co do své výše – stát neposkytne více než 12,5 % průměrné mzdy v ČR, a i časově – může být poskytnut pouze na dobu 6 měsíců a tato lhůta smí být maximálně jednou prodloužena.

Jak lze příspěvek na kurzarbeit získat? Zaměstnavatelé se musí obrátit na Úřad práce, prokázat, že neexistují žádná jiná řešení (např. hromadné čerpání dovolených) a následně je žádost postoupena vládě. Háček je v tom, že se současně musí písemně zavázat, že během doby poskytování příspěvku zaměstnance nepropustí z organizačních důvodů, tedy pro nedostatek práce – pokud toto poruší, po další tři roky již o příspěvek žádat nemůže.

Případným zájemcům o tento příspěvek lze bezesporu doporučit, aby nepodceňovali vedení řádné dokumentace o svých personálních otázkách ani taktiku jednání s Úřadem práce při žádání o příspěvek.