Slavnostní večeře Klubu předsedů obchodních komor za účasti ministra průmyslu a obchodu

Novinky

Dne 11. listopadu 2015 se na formální večeři sešli prezidenti zahraničních obchodních komor působících v Čechách.Večeře se účastnil partner naší kanceláře Aleš Eppinger jako prezident za Česko-Tureckou smíšenou obchodní komoru, pan Manjeet Malik za Indicko-českou smíšenou obchodní komoru, pan Vladimir Ermakov za Rusko-českou smíšenou obchodní komoru a pan Pavel Smutný za Izraelsko-českou smíšenou obchodní komoru. Při večeři probíhala diskuze mezi prezidenty komor a velvyslanci jednotlivých zemí. Večeře, která se konala v Coda Restaurant na Malé Straně v Praze, se účastnil i ministr průmyslu a obchodu České republiky pan Ing. Jan Mládek. Vše probíhalo ve velmi uvolněném a přátelském duchu. Byla probírána různá témata, ale především rozvoj spolupráce a obchodu mezi jednotlivými státy mimo Evropskou unii.