Odečet darů – co by měl zaměstnanec vědět?

25. 2. 2016

V souvislosti s blížícím se termínem podání daňového přiznání se často dotazují i zaměstnanci, zda mohou také odečíst dary, které poskytli v uplynulém roce. Zaměstnanec má v tomto ohledu stejné možnosti jako podnikatel.Odečet darů zaměstnance provádí zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování daní. Zaměstnanec musí do 15.2. následujícího roku předložit svému zaměstnavateli veškeré doklady týkající se poskytnutého daru. Může se jednat např. o darovací smlouvu, potvrzení o dárcovství krve, výpis z účtu nebo jen útržek složenky. Z dokladu musí být jasné, že se jednalo o poskytnutí daru a ne o zaplacení např. nějakého poplatku ve zdravotnictví apod. Co tedy musí být z účetního dokladu patrno? Lze to shrnout do těchto bodů:


- Kdo dar poskytl

- Komu byl dar určen

- Účel daru

- Výše daru

- Datum, kdy byl dar poskytnut

Úhrn darů není nijak omezen, avšak pro daňové účely je spodní hranicí minimální výše daru 1.000,- Kč a horní hranicí 15% celoročního základu daně. Jak zjistí zaměstnanec, kolik je jeho základ daně a zda poskytnutý dar uplatní v plné výši?

Odpověď nejlépe znázorní příklad:

Zaměstnanec měl roční vyměřovací základ...........................................350.000,- Kč

Pojistné za zaměstnavatele bylo 34% z této částky, tj. .........................119.000,- Kč

Základ daně je stanoven na ........................................................................469.000,- Kč

Zaměstnanec daroval na sportovní činnost spolku celkem 50.000,- Kč. Může mu zaměstnavatel odečíst plnou částku daně?

Odpověď: Ano, v rámci ročního vyúčtování je uznatelná celá částka poskytnutého daru, neboť 15 % ze základu daně 469.000,- Kč je 70.350,- Kč. Poskytnutý dar 50.000,- Kč splňuje obě kritéria.

A jaké dary může zaměstnanec odečíst? Celkový výčet uvádí §15 Zákona o daních z příjmů. Stručně lze jen shrnout, že se musí jednat o dary na veřejně prospěšné účely, např. na financování vědy, výzkumu, kultury, školství, sportu, zdravotnictví, ochranu životního prostředí, ochranu zvířat apod. Pokud se zaměstnanec s potvrzením o zaplaceném daru obrátí na mzdovou účtárnu zaměstnavatele, určitě mu zde pomohou.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up