Exekuce v budoucnu? Jednotnost exekučních dokumentů a splátkový kalendář pro dlužníky

Novinky

Dne 25.2.2016 zveřejnilo prezidium Exekutorské komory České republiky hlavní body programu, který bude prosazovat na legislativní úrovni. Jaké změny lze tedy do budoucna očekávat v exekučním řízení?
Obecně lze v návrzích Exekutorské komory sledovat dvě linie: zefektivnit exekuční řízení (například propojením exekučního a insolvenčního řízení, sjednocení vzhledu exekučních dokumentů aj.)a zlepšit ochranu dlužníků. Pokud Komora se svými návrhy uspěje, dlužníci budou těžit například z chráněného splátkového řízení vedeného soudním exekutorem. To znamená, že budou moci plnit svůj dluh (jedná se ale pouze o bagatelní pohledávky) pomocí splátkového kalendáře ještě před samotným započetím exekuce, a to bez souhlasu věřitele. Tímto by se mělo předejít situacím, kdy dlužník zaplatí za náklady exekučního řízení několikrát více než je hodnota jeho dluhu.