Novela zákona o DPH od 1. května 2016

6. 4. 2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu je zatím ve schvalovacím procesu poslanecké sněmovny, avšak s plánovanou účinností od 1. května 2016 by mělo dojít k poměrně významným změnám v oblasti zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH).
Jenou ze změn je rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti na dodání zboží dodávaného v České republice osobou v tuzemsku neusazenou jiné osobě registrované k DPH. Režim přenesené daňové povinnosti by se neaplikoval, pokud by dodavatel byl v České republice registrován jako plátce DPH. Novela zároveň dává dodavatelům možnost požádat o deregistraci a nefakturovat s českou DPH, pokud splní všechny ostatní zákonné podmínky pro aplikace režimu přenesené daňové povinnost.

Další významnou navrhovanou změnou je možnost vyloučení či prominutí pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení. Vyloučení vzniku pokuty ve výši 1 000 Kč za nepodání kontrolního hlášení lze použít pouze jednou za kalendářní rok a není nutné správce daně žádat o vyloučení této pokuty. Výše uvedené však platí jen v případě, kdy plátce daně podá kontrolní hlášení opožděně, aniž by byl vyzván správcem daně. Nicméně o prominutí pokuty se žádat musí, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up