Due diligence - právní, daňový a finanční pohled

Publikace

Článek "Due Diligence - právní, daňový a finanční pohled" byl zveřejněn v časopiseDaně a právo v praxi, č. 12/2011, ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s.

Autoři: Mgr. Šárka Gregorová, LL.M., Mgr. Dagmar Horáková, Ing. Jan Holeček a Ing. Radomír Stružinský
pdfDue diligence - právní, daňový a finanční pohled CZ