Nová práva a povinnosti zaměstnavatelů: Paušální náhrada nákladů zaměstnavatele jako plátce mzdy při exekuci a informační povinnost vůči exekutorovi

17. 8. 2022
Nová práva a povinnosti zaměstnavatelů: Paušální náhrada nákladů zaměstnavatele jako plátce mzdy při exekuci a informační povinnost vůči exekutorovi

1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu (o.s.ř.) a exekučního řádu (EŘ), díky které mají zaměstnavatelé provádějící srážky ze mzdy zaměstnance spojené zejména při vícečetných exekucích se zvýšenou administrativní zátěží, nárok na paušální náhradu nákladů ve výši 50,- Kč za měsíc a jednoho zaměstnance, vůči kterému byla nařízena exekuce (nebo i vícero exekucí; částka se nezvyšuje) srážkami ze mzdy.

Nárok zaměstnavatelům však vzniká pouze u výkonu rozhodnutí, případně exekucí, které byly zahájeny až po účinnosti novely 1.1.2022. Také se netýká srážek ze mzdy v důsledku insolvenčního řízení.

K přiznání nároku na náhradu nákladů není nutné tyto náklady nijak specifikovat ani přesně vyčíslovat. Zaměstnavatel pouze odečte od sražených částek paušální náhradu předtím, než ji odešle soudu či exekutorovi. V případě, že si zaměstnavatel v daném měsíci paušální částku neodečte, jeho právo na náhradu nákladů zanikne.

Paušální nárok na náhradu nákladů zaměstnavatele má postavení přednostní pohledávky před všemi ostatními pohledávkami a uspokojuje se z první třetiny:

Při provádění exekučních srážek ze mzdy, se stanoví nezabavitelná částka. Zbylá část mzdy (nebo jiného příjmu), se dělí na třetiny.

Z první třetiny se uspokojují nepřednostní pohledávky. Z druhé třetiny se uspokojují přednostní pohledávky (pokud nejsou, pak tato druhá třetina zůstává zaměstnanci). Třetí třetina zůstává vždy zaměstnanci.

Zbývá-li po odečtení nezabavitelných částek a jedné třetiny zbytku čisté mzdy (po odečtení základní -celkové nezabavitelné částky) v případě, že je sráženo pro přednostní pohledávky, nebo po odečtení nezabavitelných částek a dvou třetin zbytku čisté mzdy, je-li sráženo jen pro nepřednostní pohledávky, méně než 150 Kč, paušální náhrada se poměrně snižuje: její výše bude tvořit třetinu částky.

Nadto došlo novelou i ke zvýšení administrativní zátěže zaměstnavatelů: Nově mají informační povinnost vůči exekutorovi, kterému na jeho písemnou žádost musí sdělit údaje o mzdě, srážkách prováděných ze mzdy anebo údaje týkající se pracovněprávního vztahu se zaměstnancem.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up