Nejen poslední vůle

Publikace

Článek „Nejen poslední vůle" byl zveřejněn v ekonomickém týdeníku EURO dne 16.1.2012. Článek pojednává o nové úpravě dědického práva, jež výrazně rozšiřuje dispoziční svobodu zůstavitele.

Autoři: Mgr. Dagmar Horáková, Mgr. Aleš Eppinger
pdfNejen poslední vůle CZ