Anwalt.de

Publikace

Mgr. Aleš Eppinger publikoval nový článek na stránce www.anwalt.de. Jedná se o první ze série článků o rozsáhlé rekodifikaci českého občanského práva účinné od 1. ledna 2014. V prvním článku se Mgr. Aleš Eppinger zabývá historickým kontextem rekodifikace občanského práva a uvádí stručný přehled hlavních změn, které přináší nový občanský zákoník.