Trusty v českém pojetí

Publikace

Článek „Příležitost, jejíž potenciál ukáže až praxe: Trusty v českém pojetí" byl zveřejněn v měsíčníku Právní rádce, č. 9-2013, vydavatelství Economia a.s. Článek pojednává o možnostech uplatnění svěřenského fondu jako nového právního institutu v českých podmínkách.

Autoři: Mgr. Aleš Eppinger, Anna Kolářová
pdfTrusty v českém pojetí CZ