Hlasování per rollam

Publikace

V elektronickém magazínu epravo.cz byl publikován článek s názvem „Upuštění od požadavku notářského zápisu pro rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezením – hlasování per rollam". Článek je dostupný zde.

Autorky: Mgr. Šárka Gregorová,LL.M., advokátka, a Mgr. Ing. Miroslava Spodniaková, advokátní koncipientka