Postup k odstranění pochybností

Publikace

Vzniknou-li správci daně pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti týkající se podaného řádného či dodatečného daňového tvrzení či jiných písemností předložených daňovým subjektem, může tento správce zahájit tzv. postup k odstranění pochybností „POP" (dříve označovaný jako „vytýkací řízení"). O dalších podrobnostech a průběhu samotného POPu pojednává náš článek, který byl zveřejněn v publikaci Epravo. Článek naleznete níže v příloze.