Zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb od 1. 1. 2015