Příprava krácení daně bude opět trestná

Novinky

Určité zpřísnění „pravidel hry", které přináší již platná novela trestního zákoníku, by nemělo uniknout pozornosti nikoho, kdo se při své činnosti setkává s daňovou problematikou. Nově totiž hrozí daňovým poplatníkům až desetiletý trest, a to v souvislosti se zavedením trestnosti přípravy krácení daně.
Dosud bylo trestné pouze jednání, jímž daná osoba svou povinnost přímo zkrátila, či se o to alespoň pokusila (např. podáním nepravdivého daňového tvrzení). Od 1.7. však hrozí trest i tomu, kdo krácení daně byť jen připravuje, tedy například tím, že si opatřuje podklady pro nepravdivé daňové tvrzení, či sestavuje plán zamýšleného postupu, jímž by dosáhl neoprávněné výhody; a to buď v úmyslu obohatit se o alespoň 5 mil. Kč, či ve spolupráci s organizací působící ve více státech.

Problém nové právní úpravy pro běžné daňové subjekty spočívá v tom, že není vymezena zcela jasná hranice mezi daňovou optimalizací (která povolená je) a mezi krácením daně. Hrozí tak zvýšení míry kriminalizace hospodářských subjektů, neboť v dosud legálním daňovým plánováním mohou státní orgány napříště spatřovat trestný čin. Do faktické existence podnikatele přitom může výrazně zasáhnout už jen samotné trestní stíhání, byť by nakonec skončilo příznivým rozsudkem.

Napříště proto bude složitější dosáhnout vlastními silami daňové optimalizace, která bude v zcela v souladu s právem. To ovšem neznamená, že nelze legálně snížit daňovou povinnost. Pro snížení rizika překročení pomyslné hranice přípravy krácení daně je však vhodnější konzultovat situaci předem s profesionály, kteří mají mimo jiné zkušenosti i s tím, co v praxi ještě považují finanční orgány a soudy za přípustné. To samé platí i u komplexnějších finančních operací, zejména pokud přesahují hranice ČR.