Nová brožura

Schaffer News

Díky naší dlouhodobé spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (AHK Tschechien), jsme (vedle již zmiňované brožury k řešení sporů) měli možnost vytvořit také novou brožuru, která se zabývá smluvním právem v České republice. Brožura obsahuje základní informace k uzavírání smluv v České republice, základní informace zásady pro vypracování smlouvy, rady ohledně uzavření a úprav smlouvy a všeobecných obchodních podmínek, a podobně.