„Nahlášení nevydané účtenky“ na portálu české finanční správy

Novinky

Zatímco obchodníci v oblasti pohostinství a hoteliérství napjatě počítají dny zbývající do spuštění první vlny zavedení elektronické evidence tržeb, startující ve čtvrtek 1. prosince (datum, které si nejeden z nich v kalendáři vyznačil jasně červenou barvou), ti, kteří stojí na „druhé straně barikády“, povětšinou přemýšlí, jak a pokud vůbec se jich tato novinka dotkne.

Jejich nejistotu jim poněkud ulehčí vědomí, že se na webu finanční zprávy objevily dva, v tuto chvíli stále ještě nefunkční, odkazy, jak naložit s (ne)vydanými účtenkami: prvním z nich je „Ověření účtenky“, na kterém bude možné ověřit, že daň z Vámi zaplacené částky byla opravdu odvedena, druhým pak „Nahlášení nevydané účtenky“, kde bude možné oznámit, že Vám naopak účet spojený s Vaší návštěvou daného (v budoucnosti nejen) restauračního zařízení nebyl vydán a provinivší se hříšník by tak mohl být po zásluze potrestán. Bylo by snad dobré zmínit, že mnohými je tento aspekt vnímán obzvláště citlivě, neboť jej považují za hraničící s dobrými mravy a cítí se začasté až pobouřeni tím, že by mohl být vnímán jako navádění k udavačství ze závisti skrývající se pod pláštíkem pseudoetické spravedlnosti.

Skutečnost, jestli je, či není vhodné zmiňovaný odkaz použít, je nutno posuzovat případ od případu a závisí na svědomí každého z nás…