Pokus o posunutí startu EET se nezdařil

Novinky

Politické strany ODS a TOP 09 žádaly o uspořádání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny za účelem posunutí termínu zahájení používání EET. Termín zahájení se pokoušely odložit o dva roky, tj. až na začátek roku 2019.  Snaha o posunutí startu EET ale byla marná, program mimořádné schůze nebyl schválen z toho důvodu, že je Ministerstvo financí toho názoru, že odklad EET o další dva roky by pro podnikatele a stát znamenal jen další náklady. Podle Zákona o evidenci tržeb započnou v 1. fázi od 1. 12. 2016 povinně evidovat tržby podnikatelé podnikající v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb.