Malá novela občanského zákoníku – nejdůležitější změny (2/4)

29. 11. 2016

Dne 26.10.2016 byla ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena novela občanského zákoníku (tzv. malá novela občanského zákoníku). Návrh byl postoupen Senátu, kde v současné době čeká na vyřízení. V následujícím seriálovém přehledu proto postupně stručně shrnujeme nejvýznamnější navrhované změny stávající právní úpravy.

2. Forma plné moci v závislosti na formě právního jednání

Především pro zakládání společností je významná dlouho diskutovaná změna občanského zákoníku. Ta spočívá ve výslovném zakotvení judikaturou dovozeného a již několikrát Nejvyšším soudem potvrzeného pravidla, že je-li pro právní jednání vyžadována forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. V těchto případech tedy nadále není potřeba předkládat plnou moc ve formě notářského zápisu.

Navržená změna je pro praktické využití tohoto ustanovení klíčová, když reaguje především na problémy, jež se v praxi vyskytují. Cílem tohoto návrhu je zjednodušit postup při využití zastoupení na základě plné moci a snižovat náklady při něm osobám vznikající.

Praktické je i znění přechodného ustanovení, které zakotvuje, že plná moc v písemné formě s úředně ověřenými podpisy tak bude moci být využita ještě před účinností novely pro ta právní jednání, která mají být realizována až za účinnosti novely.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up