Změny v sazbách stravného a cestovních náhradách pro rok 2017

Novinky

Zdaňovací období 2016 je již za námi a s rokem 2017 je opět spojena řada legislativních změn, které byste neměli opomenout; mimo jiné v oblasti cestovních náhrad. Pokud v rámci svého zaměstnání býváte vysíláni na pracovní cesty, je novinkou vyhláška č. 440/2016 Sb., jež nabyla účinnosti taktéž k prvnímu lednu 2017 a týká se změn tuzemského stravného a cestovních náhrad. Přesné znění této vyhlášky a nové sazby se můžete dočíst zde. Pro úplnost ještě doplníme odkaz na stránky Ministerstva financí České republiky, kde si můžete vyhledat aktuální sazby pro rok 2017 v případě zahraničních pracovních cest (Vyhláška č. 366/2016 Sb.).