Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí se na bytové jednotky v rodinných domech nevztahuje

Novinky

Finanční správa se momentálně potýká s problémem podaných žádostí o osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u bytových jednotek v nově postavených rodinných domech. § 7 odst. 1 zákona č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí je věnován osvobození při prvním úplatném nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem. Osvobození se také vztahuje na první úplatné nabytí vlastnického práva k jednotce v bytovém domě. Toto osvobození nelze však aplikovat na nabytí bytových jednotek v rodinném domě. Je nutné důkladně rozlišovat pojem bytový dům a rodinný dům.