Finanční správa zvyšuje limit pro uplatnění výjimky z EET pro veřejně prospěšné poplatníky

25. 5. 2017

Finanční správa aktualizovala metodiku elektronické evidence tržeb (dále jen EET) pro veřejně prospěšné poplatníky (dále rovněž neziskové organizace či subjekty). Hlavní změnou je zvýšení limitu pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost těchto subjektů.

Neziskové organizace, jako jsou například vesnické spolky, obecně prospěšné společnosti či nadace, evidují pouze příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti, kterou vyvíjí za účelem podpory své hlavní nepodnikatelské činnosti, a to jen tehdy, přesáhnou-li jejich tržby 300 tisíc korun ročně nebo 5 % celkových příjmů.

Finanční správa, za drobné podnikatelské činnosti považujeme takové, které nejsou významné a nemají potenciál konkurovat podnikatelským subjektům. Do limitu jsou zahrnuty výhradně tržby z podnikatelské činnosti uhrazené v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby. Tržby hrazené převodem z účtu na účet se do limitu nepočítají.

Neziskové subjekty neevidují příjmy z hlavní nepodnikatelské činnosti, tzn. například členské příspěvky, dary, dotace či výnosy z veřejných sbírek. Pokud neziskový subjekt uspořádá akci, například výroční ples, hody, oslavy státních svátků, výročí založení obce, ze které inkasuje příjmy (vstupné, prodej zboží a služeb) a tato akce souvisí s posláním neziskového subjektu a není vykonávána soustavně, pak ani případný zisk z dané akce není tržbou z podnikání a není povinnost ho evidovat.

Dle náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové se tak EET neziskových organizací v drtivé většině vůbec netýká.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up