Zavedení „Country by Country Reporting“ (CbCR) v ČR se blíží

Novinky

V rámci mezinárodního boje proti daňovým únikům (zkráceně „BEPS“) i Česká republika postupně přistupuje k jednotlivým mezinárodním podmínkám a zavádí do lokální legislativy nesčetně opatření.

Jedním z výše uvedených opatření je i automatická výměna informací mezi jednotlivými finančními správami v oblasti daní. Dne 16.8.2017 by již poslaneckou sněmovnou schválenou novelu zákona o mezinárodní spolupráci měl projednávat senát.

Zmiňovaná novela zákona bude české společnosti, která je mateřskou společností celého koncernu nebo je společností, která je součástí koncernu stanovena povinnost podat správci daně, kterým v tomto případě bude Specializovaný finanční úřad tzv. „Ohlášení“ a „Oznámení“. Výsledná podoba obou dokumentů bude k dispozici v aplikaci EPO, jakmile novela zákona vstoupí v účinnost. Především „Oznámení“ v sobě nese povinnost vyplnit a podat tzv. Country by Country Report (dále jen „CbCR“), který je již v současné době nutné podávat v některých státech světa.

Pro přehlednost níže uvádíme navrhované termíny pro podání výše uvedených dokumentů v České republice:

  1. české společnosti, které nejsou mateřskými společnostmi celého koncernu

Dokument

První zdaňovací období

Termín podání

Ohlášení

1.1.2017 – 31.12.2017

31.12.2017

Oznámení (včetně CbCR)

1.1.2017 – 31.12.2017

31.12.2018

Ohlášení

končící 30.9.2017

30.9.2017

Oznámení (včetně CbCR)

končící 30.9.2017

31.9.2018

 

  1. české společnosti, které jsou mateřskými společnostmi celého koncernu

Dokument

První zdaňovací období

Termín podání

Ohlášení

1.1.2016 – 31.12.2016

-

Oznámení (včetně CbCR)

1.1.2016 – 31.12.2016

31.12.2017

Ohlášení

končící 30.9.2017

30.9.2017

Oznámení (včetně CbCR)

končící 30.9.2017

30.9.2018

 

 

Výše uvedené se dotkne mnoha českých společností, proto Vás o vývoji a schválení této novely budeme informovat.