Nové daňové výhody pro dárce krve a kostní dřeně

Novinky

Dne 1. 8. 2017 prezident podepsal novelu zákona o daních z příjmů, jež mimo jiné zvyšuje dárcům krve za jeden bezúplatný odběr částku odčitatelnou ze základu daně z 2000 Kč na 3000 Kč a zavádí zcela novou odčitatelnou položku pro dárce kostní dřeně, a to 20.000 Kč za jeden bezúplatný odběr.

Tyto od základu daně odčitatelné položky uvedené v § 15, odst. 1 zákona o daních z příjmů mající motivovat občany zejména ke vstupu do registru dárců kostní dřeně budou moci být uplatněny v přiznání k dani z příjmů již za rok 2017.