Finanční správa zmírňuje sankce za nedodrženou formu podání

Novinky

Od 1. 8. 2017 došlo ze strany Finanční správy ke zmírnění pokut za nedodrženou formu podání některých daňových tvrzení. Tato novinka se týká přiznání k dani z příjmů fyzických osob a k dani z nemovitých věcí.

Doposud Finanční správa poplatníkovi, který měl povinnost podat zmíněná přiznání elektronicky, ale učinil podání jinak (např. papírovou formou), uložila pokutu ve výši 2000 Kč. Nově bude Finanční správa nejdříve daňové subjekty, které provedou neplatnou formu podání, upozorňovat prostřednictvím výzvy, aby podání učinili elektronicky, a až posléze, nestane-li se tak, přijde na řadu pokuta, jež může být daňovému poplatníkovi uložena až do výše 50 000 Kč, pokud by příslušný správce daně dospěl k názoru, že poplatníkovo nesplnění povinnosti učinit podání elektronicky ani přes výzvu daňovou správu mimořádně zatěžovalo.

Na přiznání, jež byla podána před 1. 8. 2017, se ovšem možnost opravy podání na základně výzvy bez uložení pokuty 2000 Kč ještě vztahovat nebude.