Generální finanční ředitelství vydalo informační materiál k odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Novinky

V rámci zvýšení informovanosti daňových poplatníků vydalo Generální finanční ředitelství shrnující informaci o nezbytných podmínkách, které musí projekty splňovat pro úspěšné uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Informační materiál obsahuje jak samotné podmínky, které musí projekt a potažmo i projektová dokumentace obsahovat (jako například cíle projektu, dobu řešení projektu, atd.), tak i detailní komentáře u jednotlivých citací zákona.

Informační materiál dále upozorňuje na povinnost mít veškerou projektovou dokumentaci připravenou před uplatnění odpočtu, jelikož důkazní břemeno oprávněnosti nároku na odpočet v tomto případě spočívá na straně poplatníka.

Samotný text informačního materiálu naleznete zde.