Nové evropské nařízení: efektivní ochrana spotřebitele v on-line prostředí

Evropský parlament v listopadu 2017 schválil nové nařízení, které si klade za cíl zvýšit ochranu spotřebitele zejména při přeshraničním on-line nakupování zboží v rámci EU. Nová právní úprava chce přitom vytyčeného cíle dosáhnout tím, že především posílí a zefektivní spolupráci mezi kompetentními orgány různých členských států při prosazování práv spotřebitelů. Členské státy EU mají nyní dva roky na to, aby národní legislativu schválenému evropskému nařízení přizpůsobily.

Pro české spotřebitele nové nařízené znamená, že, pokud obchodník z jiného členského státu porušuje pravidla na ochranu spotřebitele, bude systém nastaven tak, aby si český úřad mohl vyžádat od příslušného zahraničního orgánu informace nezbytné k identifikaci, a tedy k odhalení nepoctivého obchodníka. Kromě toho bude moci český orgán také požadovat, aby zahraniční orgán přijal účinná opatření, která povedou k odstranění závadného stavu.

V případě potřeby budou příslušné národní orgány moci nakupovat zboží u obchodníka i pod skrytou identitou (tzv. mystery shopping) a získávat tak důkazy o tom, že obchodník porušuje evropská pravidla na ochranu spotřebitele.

Nově budou národní orgány rovněž oprávněny odstranit závadný obsah nebo omezit přístup k webovým stránkám, aplikaci a jinému on-line rozhraní, kterým obchodník porušuje pravidla na ochranu spotřebitele, nebo nařídit poskytovateli hostingových služeb, aby webovou stránku či jiné on-line rozhraní odstranil, příp. zamezil k němu přístup, nebo dokonce nařídit registrátorovi internetové domény, aby doménové jméno, které nekalý obchodník využívá, zcela vymazal.