Minimální měsíční výše „Předdůchodu“ v roce 2018

Novinky

U tzv. „předdůchodu“, který přinesla důchodová reforma již v roce 2013, se nejedná o stejný institut jako u předčasného důchodu. Zatímco předčasný důchod vyplácí stát, předdůchod je jedna z forem čerpání vlastních úspor formou penzijního spoření u penzijní společnosti. Přestože se tedy nejedná o „státní dávku“ – může mít na následný (státní) starobní důchod přímý dopad a rovněž vstup do předdůchodu je přímo navázán na datum vzniku nároku na tuto penzi a je vázán na splnění určitých podmínek. Nezbytnou podmínkou je být účasten penzijního spoření po dobu minimálně 5 let. Nejdříve lze vstoupit do předdůchodu 5 let před věkovou hranicí potřebnou pro vznik nároku na řádný starobní důchod a minimální souvislá doba pobírání předdůchodu je 2 roky. Na každý měsíc pobytu v předdůchodu je nutné mít naspořenou částku, která odpovídá minimální hodnotě 30 % průměrné hrubé mzdy – což aktuálně pro rok 2018 činí 8 630 Kč.