Počet nespolehlivých podnikatelů roste, již přesáhl pět tisíc

Novinky

Počet osob v registru tzv. nespolehlivých osob, vedeném Finanční správou od 1. července loňského roku, se neustále zvyšuje a již překročil hranici pěti tisíc. Zákon dává správci daně možnost podnikatele označit  jako nespolehlivého podle zákona o DPH, pokud porušením svých povinností ohrožuje řádnou správu a výběr daně z přidané hodnoty, případně porušuje své jiné daňové povinnosti.

Tento registr má především podnikatelům sloužit k tomu, aby si mohli ověřit, zda jejich obchodní partner nemá problémy s odvodem daní. Pokud by podnikatel s takovou osobou přesto vstoupil do obchodního styku, v krajním případě existuje riziko, že finanční správa bude daň, kterou dluží nespolehlivá osoba, vymáhat po něm.

Z toho důvodu lze jedině doporučit, aby podnikatelé své potenciální obchodní partnery v tomto registru prověřili. Zejména je však důležité, aby se na takovém seznamu neobjevil sám podnikatel. Tomu nejlépe předejde, pokud řádně povede své účetnictví a bude plnit své povinnosti vůči státu. Pokud si v této oblasti není jistý, měl by využít služeb daňového či právního poradce.