Od září se zintenzivní kontroly nelegálního zaměstnávání

Novinky

Na konci měsíce srpna se při společném jednání dohodli zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a Policie České republiky, že budou zintenzivněny kontroly nelegálního zaměstnávání. Vedle běžné kontrolní činnosti jsou plánovány mimořádné celostátní kontrolní akce nepravidelně na celém území ČR od září do prosince 2018. Zaměřeny budou na odhalování a eliminaci porušování právních předpisů v oblasti nelegálního zaměstnání občanů ČR, cizinců z nečlenských zemí EU a občanů EU. Ministerstvo práce a sociálních věcí na danou skutečnost upozorňuje v tiskovém prohlášení uveřejněném na svých webových stránkách.