Bezplatný zápis do evidence údajů o skutečných majitelích - jen do konce roku 2018

25. 10. 2018

Právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenské fondy zapsaného do evidence svěřenských fondů mají od ledna 2018 povinnost uvádět své skutečné majitele v nově zřízené Evidenci. Zmiňovaná povinnost se dotýká nejen obchodních korporací a svěřenských fondů, ale také spolků, nadací, ústavů, náboženských společností a dalších právnických osob.

Skutečným majitelem je vždy určitá fyzická osoba, popř. více fyzických osob, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. V zásadě je nutné v souladu s předpoklady stanovenými v  AML zákoně identifikovat skutečného majitele a uvést aktuální údaje ke zjištění a ověření jeho totožnosti, včetně údajů či jiného odůvodnění, ze kterého vyplývá, proč je tato osoba považována za skutečného majitele. Tyto údaje je třeba nadále udržovat aktuální.  

Evidenci vedou rejstříkové soudy, přičemž se nepovažuje za veřejný rejstřík, a proto údaje v ní obsažené nebudou zveřejňovány ani neposkytovány spolu s opisem zápisu z veřejného rejstříku
a budou přístupné pouze omezenému zákonem určenému okruhu osob. Je důležité vědět, že se zápis osvobozuje od soudního poplatku a je tudíž bezplatný pouze po dobu jednoho roku, tedy do 01.01.2019. Shodná lhůta je určená i pro samotné splnění povinnosti u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku. Ostatní právnické osoby zapsané v jiných veřejných rejstřících musí zapsat svého skutečného majitele do 01.01.2021.

Přestože za nesplnění povinnosti zákon nestanovuje žádnou sankci, s ohledem na povinnosti stanovené AML zákonem zejména pro finanční instituce, by při nezapsání skutečného majitele bylo velice problematické využívat např. některé bankovní produkty a jiné finanční služby. Také z tohoto důvodu proto doporučujeme provést zápis ještě v letošním roce.

Budete-li mít (vzhledem k časově omezené možnosti využít bezplatný zápis do evidence) zájem o bezchybný zápis Vašeho subjektu do Evidence či zájem o podrobnější informace ohledně zapisovaných skutečností, průběhu zápisu, plnění povinností zákonem vyžadovaných aj., neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím naší e-mailové adresy info@schaffer-partner.cz nebo na telefonní číslo +420 221 506 300, a naši specialisté Vám rádi pomohou.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz