Mgr. Aleš Eppinger a Mgr. Silvie Klosová přednášeli v neziskové organizaci Borůvka Praha o.p.s. o základních oblastech práva

Novinky

V rámci spolupráce s neziskovou organizací Borůvka Praha o.p.s. proběhla dne 8. listopadu 2018 v areálu Jedličkova ústavu pro klienty neziskové organizace přednáška týkající se základních oblastí práva.

Účastníci přednášky se dozvěděli zejména nejen podstatné praktické, ale i právní informace týkající se nástrah spotřebitelských úvěrů, a i případných negativních důsledků exekučního řízení, ale také získali exkurs do oblasti pracovního práva.

Lektoři, Mgr. Aleš Eppinger, advokát a zakládající partner Schaffer & Partner Legal, a Mgr. Silvie Klosová, advokátka, pojali celou přednášku jako přátelské posezení, což navodilo velice příjemnou atmosféru v průběhu přednášky a účastníci se tak z vlastní iniciativy zapojovali i svými dotazy.