Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář je součástí sítě advokátů „Právníci s citem“

Novinky

Advokátní kancelář Schaffer & Partner Legal poskytla v roce 2018 pro bono právní pomoc prostřednictvím organizace Pro bono aliance a stala se tak dalším členem sítě advokátů „Právníci s citem“.

Pro bono aliance sdružuje advokáty, kteří se chtějí zapojit do obecně prospěšných aktivit a usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv. V rámci programu „Dostupnost právní pomoci“ radí občanům, kde a jakou formou mohou získat bezplatnou právní pomoc.