Od února 2019 jsou zfalšované důkazy trestné, zpřísní se i boj proti praní špinavých peněz

13. 2. 2019

Dne 01.02.2019 vstoupila v účinnost novela trestního zákoníku, která mimo jiné zavádí trestnost předložení falešného důkazu v řízení před soudem. Jde o maření spravedlnosti a může za něj být uložen trest odnětí svobody až na dva roky. I přes tuto relativně nízkou sazbu (dle autorů novely má jít pouze jen o „vztyčený prst“) lze slyšet mnoho hlasů, dle kterých tato změna bude představovat zcela zásadní převrat v řízeních před soudy v České republice, a to jak soudy civilními, tak i trestními a správními. Nelze vyloučit, že ze strany účastníků řízení i jejich advokátů bude docházet k určité „autocenzuře“ při předkládání důkazů, aby v případě, že určitá listina nebude shledána jako důvěryhodná, pak tito nebyli vystaveni riziku trestního stíhání. Rovněž také nelze vyloučit, že podávání trestních oznámení pro údajné předložení zfalšovaného důkazu protistranou se stane oblíbenou procesní taktikou.

Nová úprava se použije na důkazy, které byly soudu předloženy 01.02.2019 a později; pokud byl tedy v dosud běžícím řízení předtím předložen falešný důkaz, nebude možné z tohoto vyvozovat trestní sankce.

Novela rovněž zavádí určitou modernizaci trestního práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz, neboli money launderingu. Ruší se tzv. trestný čin podílnictví a místo něj se zavádí nová skutková podstata trestného činu „legalizace výnosů z trestné činnosti.“, v rámci jehož bude postihována řada jednání, která směřují k zastření původu či utajení věci nabyté trestnou činností.

Důvodem pro tuto změnu je přiblížení trestního zákoníku tzv. AML zákonu (tedy zákon proti praní špinavých peněz); v budoucnu by se tedy výklad této skutkové podstaty neměl obejít bez seznámení se s příslušnou českou i evropskou legislativou a aby shodné pojmy byly vykládány jednotně ze strany finančně-regulatorních orgánů i ze strany orgánů činných v trestním řízení. Praní špinavých peněž je v závislosti na závažnosti daného případu považováno i za zvlášť závažný zločin a lze za něj mimo jiné uložit i trest odnětí svobody až na 10 let či trest propadnutí majetku.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up